Lớp Dạy Kèm Cấp 1 - Tiểu Học

Thông tin lớp Trạng thái
Gia sư lớp
 Lớp 1
HS trường Hiệp Phú
Môn dạy Toán Tiếng Việt 
Dạy kèm tại Đường Lã Xuân Oai phường Tăng Nhơn Phú A                                         Quận 9
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN từ hoặc sau 14g30. Chọn 3b ( không chọn đồng thời cả thứ 7 lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Giáo viên nam/nữ đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: SP010132L1

Chưa giao

Gia sư lớp
 Lớp 4
HS trường Vinschool
Môn dạy Toán Tiếng Việt ( theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại Đường Lã Xuân Oai phường Tăng Nhơn Phú A                                         Quận 9
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN từ hoặc sau 14g30. Chọn 3b ( không chọn đồng thời cả thứ 7 lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Giáo viên nam/nữ đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: SP010132L4

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trường tiểu học Hồng Hà
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại Hoàng Hoa Thám phường 7    Bình Thạnh
Mức lương

2.000.000 đ

(phí nhận lớp 25%)

Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 chọn 2b từ 17g15 hoặc 17g30
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT010130

Chưa giao

Gia sư lớp Lớp 5
Môn dạy Anh văn Luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại khu DC Nam Long, đường Đỗ Xuân Hợp phường Phước Long B               quận 9
Mức lương  500k/b 
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T7CN rảnh cả ngày chọn 2b và thêm 1 b tối sau 18g trong tuần.
Tìm gia sư Giáo viên KN LT TĐN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT010129

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS  trường Nam Sài Gòn
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường Nguyễn Lương Bằng phường Tân Phú                                             quận 7
Mức lương 1.700.000 đ
Số buổi / tuần 4b x 90' 
Thời gian trống T23456 chọn 4b từ 19g30
Tìm gia sư là Sinh viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT010128L2

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trường Nam Sài Gòn
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường Nguyễn Lương Bằng phường Tân Phú                                             quận 7
Mức lương 1.700.000 đ
Số buổi / tuần 4b x 90' 
Thời gian trống T23456 chọn 4b từ 19g30
Tìm gia sư Sinh viên nam/nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT010128L4

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Linh Đông
Môn dạy Anh văn LT vào Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại đg D1A kdc Trí Việt phường Phước Long B                                              quận 9
Mức lương 3b x 90' x 500k/b.
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g; 
Tìm gia sư là Giáo viên KN LT TĐN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT010125

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS trường Phù Đổng Bình Tân
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại

đg số 16 phường Bình Hưng Hòa A

                                          quận Bình Tân

Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 17g30 chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT010111

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Vinschool
( đầu T3/2020 bắt đầu học)
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại đường 49 khu dân cư Nam Long phường Phước Long B                         quận 9
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chon 2b ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật). Ưu tiên chọn thứ Ba thứ Bảy
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT010101

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 2
Hs  trường tiểu học Quới Xuân
Môn dạy Toán Tiếng Việt 
Dạy kèm tại đg TX 22, phường Thạnh Xuân quận 12
Mức lương 2.300.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống Sắp xếp 5 buổi sáng hoặc từ sau 18g ( học sinh học trong trường chỉ buổi chiều)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129414

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS  trường Tiểu học Phùng Hưng
QUA TẾT ÂM HỌC
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại

đg 27 phường Bình Trị Đông B 

                                            Quận Bình Tân

Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 3b ( không chọn đồng thời cả thứ 7 lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129309

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS Trường Song Ngữ Quốc Tế Quận 2
Môn dạy Toán và Tiếng Việt ( chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại đường số 4 khu dân cư sông Giồng phường An Phú                             quận 2
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b x 90'
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7 cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129228L1TV

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp Lá 
Bé gái thuận tay phải
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại An Dương Vương, phường 4     quận 5
Mức lương 1.500.000 đ (dạy tốt sẽ thưởng thêm có thể lên đến 2 triệu)
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T2345 từ hoặc sau 18g; T7 cả ngày (chọn 3b)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ từ năm thứ 2 trở lên, thuận tay phải, chữ đẹp, khoa giáo dục tiểu học của Đại học Sư phạm hoặc đại học Sài Gòn 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP129225P

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp Lá 
Bé gái thuận tay trái
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại An Dương Vương, phường 4     quận 5
Mức lương 1.500.000 đ (dạy tốt sẽ thưởng thêm có thể lên đến 2 triệu)
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T2345 từ hoặc sau 18g; T7 cả ngày (chọn 3b)
Tìm gia sư Sinh viên nữ từ năm thứ 2 trở lên, thuận tay trái, chữ đẹp, khoa giáo dục tiểu học của Đại học Sư phạm hoặc đại học Sài Gòn 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: SP129225T

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS trường Quốc Tế Việt Anh
Môn dạy Toán và Tiếng Việt ( theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại

đg 12, kp 4, phường Tam Bình

                                          quận Thủ Đức

Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ 18g hoặc từ 18g30; T7CN cả ngày. Chọn 3 buổi và không được chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129221

Chưa giao

Gia sư lớp
Gia sư cho lớp học tình thương
1 nhóm hs lứa tuổi tiểu học đến lớp 7 ( khoảng 10 hs mồ côi của CS bảo trợ trẻ mồ côi Thiên Thần Q9)
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại  203 đường số 1 khu phố Ông Nhiêu phường Long Trường             Quận 9
Mức lương
2b 1t0
3b 1t5
Số buổi / tuần
2b 1t0
3b 1t5
Miễn phí nhận lớp và nhận lương từ TT Minh Tâm
Thời gian trống Chọn 3b T246 từ hoặc sau 18g hoặc 2b T35 cũng từ sau 18g
Tìm gia sư là
Sinh viên KN ( cần nhiều Gia sư số lượng không giới hạn)
(Sinh viên đăng ký nhận lớp điện thoại trực tiếp về cho thầy Minh số 090 936 8900)

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT119220

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Tân Thông Hội
Môn dạy

Toán và Tiếng Việt

Khai giảng sau Tết từ sau ngày mùng 6 âm lịch

Dạy kèm tại

đường K75 ấp 5 xã Phước Vĩnh An 

                                        huyện Củ Chi

Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Tùy sắp xếp 3b từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư là Giáo viên nữ đứng lơp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT010121

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trg Hồng Hà
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại  đường Võ Oanh phường 25 Bình Thạnh
Mức lương

3.000.000 đ

(phí nhận 25%)

Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7CN từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT010114

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  đã có chứng chỉ Flyers ,Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Môn dạy Anh Văn luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại

Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Hưng

                                            Quận 7

Mức lương 2b x 90' x 500k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 500k/b
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 18g; T7CN buổi sáng. Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên có kinh nghiệm LT TĐN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129412

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS Trường Tiểu học Tân Trụ
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại Hoàng Bật Đạt phường 15      Tân Bình
Mức lương 1.200.000 đ 
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Sắp xếp 2 buổi từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129411A

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS Trường Tiểu học Tân Trụ
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Hoàng Bật Đạt phường 15      Tân Bình
Mức lương 4.000.000 đ 
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống Sắp xếp 5 buổi sáng hoặc từ sau 18g
Tìm gia sư là Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129411TV

Đã giao

Gia sư lớp
 
Lớp 5
HS trường Linh Đông Thủ Đức. Đã có Flyyers 15/15
 
Môn dạy Anh Văn luyện thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại Tô Ngọc Vân phường Linh Tây Thủ Đức
Mức lương 2b x 90' x 500k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 500k/b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm luyện thi vào Trần Đại Nghĩa

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129409

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 và Lớp 2
3 hs (2 học sinh lớp 5 và 1 học sinh lớp 2) học chung giờ
Môn dạy Toán và Tiếng Việt
Dạy kèm tại Trương Phước Phan Phường Bình Trị Đông                               quận Bình Tân
Mức lương 2.100.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T357  từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư là Sinh viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129316

Đã giao

 

Gia sư lớp
Lớp 5
Bé trai trg Nguyễn Bỉnh Khiêm đã học chương trình tiếng Anh tích hợp. Bé đã có Flyer 15/15
Môn dạy Anh văn LT vào lớp 6 Trần Đại nghĩa
Dạy kèm tại  đường Xuân Thủy phường Thảo Điền                                                              quận 2
Mức lương 2b x 90' x 500k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 500k/b
Thời gian trống T7,CN từ 10h30-12h
Tìm gia sư là Giáo viên KN LT TĐN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129310

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS  trường Phan Văn Trị, đã thi xong HK 1
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại

Đường 48 Phường Hiệp Bình Chánh

                                         Quận Thủ Đức

Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129306

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trường Linh Đông Thủ Đức. Đã có Flyyers 15/15
 
Môn dạy Anh Văn luyện thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại Tô Ngọc Vân phường Linh Tây  Thủ Đức
Mức lương 2b x 90' x 500k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 500k/b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm luyện thi vào Trần Đại Nghĩa

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129303

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS Trường Song Ngữ Quốc Tế Quận 2
Môn dạy Tiếng Anh 
Dạy kèm tại đường số 4 khu dân cư sông Giồng phường An Phú                             quận 2
Mức lương 1.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b x 90'
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7 cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư là Sinh viên nữ giỏi tiếng anh

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129228L2

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS Trường Song Ngữ Quốc Tế Quận 2
Môn dạy Tiếng Anh 
Dạy kèm tại đường số 4 khu dân cư sông Giồng phường An Phú                             quận 2
Mức lương 1.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b x 90'
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7 cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư là Sinh viên nữ giỏi tiếng anh

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129228L1A

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS đã có chứng chỉ Flyers ,Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Môn dạy Anh Văn luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại

Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Hưng 

                                                  Quận 7

Mức lương 2b x 90' x 500k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 500k/b
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 18g; T7CN buổi sáng. Chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên có kinh nghiệm LT TĐN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129227

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
Bé gái trường Trần Quốc Toản
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại
 đường Vĩnh Lộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc B                                                 Huyện Bình Chánh
(Ngay chợ Vĩnh Lộc)
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Tùy gia sư sắp xếp 3 buổi sáng hoặc từ sau 18g do học sinh đi học ở trường buổi trưa 
Tìm gia sư  Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129224

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trường Trương Vĩnh Ký
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Nguyễn Ảnh Thủ thấp Hưng Lân xã Bà Điểm                            huyện Hóc Môn
Mức lương

3.000.000 đ

Phí 25%

Số buổi / tuần

3b

Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên nữ đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129222

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
Hs  trường tiểu học Quới Xuân
Môn dạy Toán Tiếng Việt 
Dạy kèm tại đg TX 22, phường Thạnh Xuân quận 12
Mức lương 2.300.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống Sắp xếp 5 buổi sáng hoặc từ sau 18g ( học sinh học trong trường chỉ buổi chiều)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129119

Đã giao

Gia sư lớp

Lớp 2

HS  trường tiểu học Phan Chu Trinh

Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường Nguyễn Sơn phường Phú Thọ Hòa                                         quận Tân Phú
Mức lương 2.300.000 đ
Số buổi / tuần 5b x 90'
Thời gian trống T234567 chọn 5b sáng hoặc từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư là sinh viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129116

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS  trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Môn dạy Toán và Tiếng Việt
Dạy kèm tại

Nguyễn Cửu Phú phường Tân Tạo A

                                          quận Bình Tân

Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90' 
Thời gian trống T234567 sx 3b sáng hoặc từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129115

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS trg Nguyễn Bỉnh Khiêm
Môn dạy Báo bài 
Dạy kèm tại  Nguyễn Thị Minh Khai phường Bến Nghé                                                  Quận 1
Mức lương 2.500.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 5 buổi và không được chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật
Tìm gia sư Sinh viên nữ 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129114

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường quốc tế Việt Úc
Môn dạy Toán Tiếng Việt theo CT Bộ GD&ĐT ( chú trọng môn tiếng Việt)
Dạy kèm tại

Nguyễn Cửu Vân phường 17

                                  quận Bình Thạnh

Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 chọn 2b từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129112

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 5
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại
 đường số 9 Nguyễn Hữu Thọ,Phước kiểng                                    Nhà Bè
(Ngay góc Nguyễn Hữu Thọ và Phạm Hữu Lầu)
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129111

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4 và Lớp 2
2 bé học chung
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Trần Quang Khải phường Tân Định quận 1
Mức lương 3.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T357 từ hoặc sau 17g30, T7CN cả ngày. Chọn 3b (Không chọn đồng thời cả Thứ bảy lên Chủ Nhật)
Tìm gia sư là Giáo viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT129110

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
2 hs trg Lam Sơn học chung
Môn dạy Toán và Tiếng Việt
Dạy kèm tại

 đường 17b phường An Lạc A

                                           quận Bình Tân

Mức lương 1.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 17g30; T7 cả ngày tùy gia sư chọn giờ
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129108

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 5
Môn dạy Anh Văn luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại Lê Thánh Tôn phường Bến Nghé  Quận 1
Mức lương 500k/b 
Số buổi / tuần 2b x 90' x 500k/b 
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 18g30; T7 từ hoặc sau 14g. Chọn 2b
Tìm gia sư giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT129107

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS Trường Lê Đức Thọ
Môn dạy Toán và tiếng Việt
Dạy kèm tại Lê Đức Thọ Phường 6                 Gò Vấp
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30; T7CN ban ngày. Chọn 3b ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT129101

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4 và Lớp 2
2 bé học chung
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Trần Quang Khải phường Tân Định quận 1
Mức lương 3.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T357 từ hoặc sau 17g30, T7CN cả ngày. Chọn 3b (Không chọn đồng thời cả Thứ bảy lên Chủ Nhật)
Tìm gia sư là Giáo viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT119418L4&2

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trg Lê Thị Hồng Gấm
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại

Liên Ấp 123 xã Vĩnh Lộc B

                                      Huyện Bình Chánh

Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 4b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g00
Tìm gia sư Sinh viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109219

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
3 hs trường Nguyễn Thị Định
Môn dạy Báo bài 
Dạy kèm tại
Huỳnh Tấn Phát phường Bình Thuận 
                                                      Quận 7
( gần chi cục thuế quận 7)
Mức lương 3.300.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư là Sinh viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT119409

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS trường Nhị Xuân
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường Đặng Công Bỉnh ấp 5 xã Xuân Thới Sơn                                 huyện Hóc Môn
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90' 
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 17g; T7CN cả ngày. Chọn ba buổi ( không được chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT119329

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trường Vstar
Môn dạy Báo bài ( theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại
cc HAGL 3, đường Nguyễn Hữu Thọ Phước Kiển                       Nhà Bè
( gần ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ)
Mức lương 2.500.000 đ
Số buổi / tuần 5b x 90'
Thời gian trống T23456 từ sau 19g30
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP119327

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS Trường Nguyễn Thị Định
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại CC Gold view 346 Bến Vân Đồn phường 1                                                   quận 4
Mức lương 2.500.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ sau 19g; T7CN ban ngày. Chọn 5 buổi và không được chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật
Tìm gia sư là Sinh viên nữ 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT119326

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 5
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại
 đường số 9 Nguyễn Hữu Thọ họ trước kiểng                                    Nhà Bè
(Ngay góc Nguyễn Hữu Thọ và Phạm Hữu Lầu)
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT119323

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Lê Thị Hồng Gấm
Môn dạy Anh văn (định hướng luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa sau này)
Dạy kèm tại Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10    Tân Bình
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T24 từ hoăc 18g; T6 từ hoặc sau 17g; T7CN cà ngày.Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT119322

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trường Lý Nhơn quận 4
Môn dạy Toán và Tiếng Việt
Dạy kèm tại Bến Vân Đồn phường 6               quận 4
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 17g30; Chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP119321

Đã giao

Liên kết website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Chat Tư vấn học
Chat Tư vấn dạy

(028) 3890 8900

 08  3890 8900

 

Quảng cáo
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  981
 Hôm qua:  1480
 Tuần trước:  12043
 Tháng trước:  54969
 Tất cả:  7488340

GIA SƯ MINH TÂM  

    

Địa chỉ : 

 

 VP chi nhánh quận 6:                                   53 đường 74, phường 10, quận 6, TP HCM.

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận 6)

                                                                           

 VP chi nhánh quận 12:                                  287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM

                                                                            Chung cư Tecco Green Nest, block 3, căn hộ TM04 (tầng trệt)

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh Quận 12)

 

VP chi nhánh quận Thủ Đức:                         34 đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận Thủ Đức)

 

Điện thoại                                       (028) 3890 8900 - 012 3890 8900

 

Hotline (24/7)                                08 68908900 - 0909368900

 

Email                                                giasu.minhtam@yahoo.com

 

Website                                            www.giasuminhtam.com

 

 

 

 

Thiết kế website www.webso.vn