Lớp Dạy Kèm Cấp 3 - THPT

Thông tin lớp Trạng thái
Gia sư lớp
LỚP 11
HS trường Nguyễn Trung Trực
Môn dạy HÓA
Dạy kèm tại

Hà Duy Phiên Tỉnh Lộ 9, xã Bình Mỹ, 

                                           H. Củ Chi.

Giáp ranh Quận 12 cách cầu Rạch Tra 2km

Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 Từ hoặc sau 18g, T7CN từ sau 14g. Chọn 2b
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT099314H

Chưa giao

Gia sư lớp
LỚP 11
HS trường Nguyễn Trung Trực
Môn dạy
Dạy kèm tại

Hà Duy Phiên Tỉnh Lộ 9, xã Bình Mỹ, 

                                           H. Củ Chi.

Giáp ranh Quận 12 cách cầu Rạch Tra 2km

Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 Từ hoặc sau 18g, T7CN từ sau 14g. Chọn 2b
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT099314L

Chưa giao

Gia sư lớp
LỚP 11
HS trường Nguyễn Trung Trực
Môn dạy TOÁN
Dạy kèm tại

Hà Duy Phiên Tỉnh Lộ L9, xã Bình Mỹ,

                                           H. Củ Chi.

giáp ranh quận 12 cách cầu Rạch Tra 2km

Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 Từ hoặc sau 18g, T7CN từ sau 14g. Chọn 2b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099314T

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 11
HS trg Hiệp Bình
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại  TX Thuận An Lái Thiêu,       Bình Dương
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T356 từ hoặc sau 18g; T7CN từ hoặc sau 15g. Chọn 2b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099312

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh Trường Trần Phú
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường Hồng Lạc Phường 11       Tân Bình
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T357 từ hoặc sau 18g, T7 buổi sáng chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099309

Chưa giao

Gia sư lớp

Lớp 10

Học sinh  Trường Trung học Phổ thông Củ Chi

Môn dạy ANH VĂN
Dạy kèm tại đường Nhuận Đức ấp Bàu cấp xã Nhuận Đức                                       huyện Củ Chi
Mức lương 2.600.000 đ
Số buổi / tuần   2b x 90'
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT099237A

Chưa giao

Gia sư lớp

Lớp 10

Học sinh  Trường Trung học Phổ thông Củ Chi

Môn dạy Toán
Dạy kèm tại đường Nhuận Đức ấp Bàu cấp xã Nhuận Đức                                       huyện Củ Chi
Mức lương 2.600.000 đ
Số buổi / tuần   1b x 180'
Thời gian trống T7CN cả ngày chọn 1b. ( giáo viên đăng ký xin ghi rõ lịch trọn dạy vào mục mô tả thêm để Trung tâm tiện sắp xếp)
Tìm gia sư Giáo viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099237T

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Học sinh trường THPT thị trấn 
Môn dạy  ANH 
Dạy kèm tại  đường Nhữ Tiến Hiền tổ 3 khu phố 4 thị trấn Củ Chi                        huyện Củ Chi
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7CN cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT099217A

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Học sinh trường THPT thị trấn 
Môn dạy  Toán 
Dạy kèm tại  đường Nhữ Tiến Hiền tổ 3 khu phố 4 thị trấn Củ Chi                        huyện Củ Chi
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7CN cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099217T

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Hs  trg Vstar
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại đg 320 Bông Sao, P. 5,                  quận 8
Mức lương 1.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư là Sinh viên nam/nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT099124

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 10
HS  trường Đinh Thiện Lý
Môn dạy HÓA
Dạy kèm tại Lê Văn Lương phường Tân Quy   quận 7
Mức lương 2.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T2456 từ hoặc sau 18g; T7 buổi sáng
Tìm gia sư là Giáo viên

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

 
 
Mã lớp: MT099302L10H

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
HS  trường Đinh Thiện Lý
Môn dạy
Dạy kèm tại Lê Văn Lương phường Tân Quy   quận 7
Mức lương 1.300.000 đ
Số buổi / tuần 1b
Thời gian trống T2456 từ hoặc sau 18g; T7 buổi sáng
Tìm gia sư là Giáo viên

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

 
Mã lớp: MT099302L10L

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
HS  trường Đinh Thiện Lý
Môn dạy TOÁN
Dạy kèm tại Lê Văn Lương phường Tân Quy   quận 7
Mức lương 2.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T2456 từ hoặc sau 18g; T7 buổi sáng
Tìm gia sư là Giáo viên

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT099302L10T

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Hs trường Đinh Thiện Lý
Môn dạy Vật Lý  
Dạy kèm tại Tôn Dật Tiên phường Tân Phong Quận 7
Mức lương 2.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 20g15; T6 từ hoặc sau 18g. Chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT099242

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Học sinh Trường Tạ Quang Bửu
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại
đường Phạm Hùng xã Bình Hưng
                                      huyện Bình Chánh
Gần ngay Hồ bơi Hòa Bình
Mức lương 2.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T347 từ hoặc sau 14g; T256 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099241

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên
Môn dạy  HÓA
Dạy kèm tại  Sư Vạn Hạnh phường 12           quận 10
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 tùy gia sư sắp xếp từ hoặc sau 14g; CN cả ngày. 
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT099239H

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên
Môn dạy  LÝ
Dạy kèm tại  Sư Vạn Hạnh phường 12           quận 10
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 tùy gia sư sắp xếp từ hoặc sau 14g; CN cả ngày. 
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT099239L

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên
Môn dạy  Toán
Dạy kèm tại  Sư Vạn Hạnh phường 12           quận 10
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T234567 tùy gia sư sắp xếp từ hoặc sau 14g; CN cả ngày. 
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT099239T

Đã giao

Gia sư lớp

Lớp 10

Học sinh  Trường Trung học Phổ thông Củ Chi

Môn dạy HÓA
Dạy kèm tại đường Nhuận Đức ấp Bàu cấp xã Nhuận Đức                                       huyện Củ Chi
Mức lương 2.600.000 đ
Số buổi / tuần   1b x 180'
Thời gian trống T7CN cả ngày chọn 1b. ( giáo viên đăng ký xin ghi rõ lịch trọn dạy vào mục mô tả thêm để Trung tâm tiện sắp xếp)
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT099237H

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư dạy kèm trực tuyến
Hs nam là học sinh lớp 12 trung học học tại Hoa Kỳ
Môn dạy

 HÓA

(Nhận lương tại trung tâm theo hình thức chuyển khoản)

Dạy kèm tại  trực tuyến
Mức lương

 600k/b

Phí nhận lớp 30%

Số buổi / tuần 3b x 120' x 600k/b
Thời gian trống Tùy GV sx 3 buổi sáng online trong khoảng thời gian từ 6g đến 9g 
Tìm gia sư là Giáo viên có thể dạy 50% bằng tiếng Anh và dạy online từ xa theo giáo trình PHHS cung cấp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099229H

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư dạy kèm trực tuyến
Hs nam là học sinh lớp 12 trung học học tại Hoa Kỳ
Môn dạy

 Toán

(Nhận lương tại trung tâm theo hình thức chuyển khoản)

Dạy kèm tại  trực tuyến
Mức lương

 600k/b

Phí nhận lớp 30%

Số buổi / tuần 3b x 120' x 600k/b
Thời gian trống Tùy GV sx 3 buổi sáng online trong khoảng thời gian từ 6g đến 9g 
Tìm gia sư Giáo viên có thể dạy 50% bằng tiếng Anh và dạy online từ xa theo giáo trình PHHS cung cấp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099229T

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Hs  trường Bình Phú
Môn dạy Hóa  
Dạy kèm tại Lý Chiêu Hoàng Phường 10         Quận 6
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T267 từ hoặc sau 14g chọn 2b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099228

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Hs trg Thanh Đa
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại Phan Văn Trị phường 11        Bình Thạnh
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g 
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099222

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Hs  trg Hùng Vương
Môn dạy Sinh
Dạy kèm tại đường Lê Đại Hành phường 4   quận 11
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 từ sau 20g; T7CN từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư Giáo viên nữ kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099219

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Hs Trường Nguyễn Công Trứ
Môn dạy Hóa 
Dạy kèm tại  đường Phan Huy Ích phường 14 Gò Vấp
Mức lương 2.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099216

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Hs trường Marie Currie
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại Nguyễn Thị Định phường Bình Trưng Tây                                                       Quận 2
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T345 buổi sáng từ hoặc sau 18g; T26 từ hoặc sau 18g. Chọn 3b
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT099212

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh trường Vinschool
Môn dạy Toán ( theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại

Landmark 2 Vinhomes Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22

                                        quận Bình Thạnh

Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T236 từ hoặc sau 16g30; T7 ban ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099209

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 11
HS trường Nguyễn Thị Minh Khai
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại
cư xá Phú Lâm D phường 10 quận 6
Gần chợ Hồ Trọng Quý
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T5 từ hoặc sau 18g; T7 từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư Giáo viên giỏi 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099208

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Hs  trg Nguyễn Trung Trực
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại Nguyễn Văn Lượng phường 17    Gò Vấp
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T46 sáng; T7CN  từ hoặc 18g. Chọn 2b
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT099207

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
Hs trường tiểu học Quới Xuân
Môn dạy Toán Tiếng Việt 
Dạy kèm tại đg TX 22, phường Thạnh Xuân   quận 12
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống Sắp xếp 5 buổi sáng hoặc từ sau 18g ( học sinh học trong trường chỉ buổi chiều)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT099202

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh Trường Nguyễn Du quận 11
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại cc hoa sen Lạc Long Quân, 260 đường Lạc Long Quân Phường 14      Quận 11
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ 17g hoặc 17g30; T357 từ hoặc sau 14g. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên nam KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099122

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường số 2 cư xá rada phường 13 quận 6
Mức lương
1.200.000 đ    sinh viên nữ
2.200.000 đ    Giáo viên nữ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 chọn 2b từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư
sinh viên nữ hoặc Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099116

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 11
Hs Trường Nguyễn Khuyến
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại Phan Huy Ích Phường 12           Gò Vấp
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30. Ưu tiên SV chọn T24
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099114

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
HS  trường Bùi Thị Xuân
Môn dạy

Tiếng Hoa căn bản 

(Môn này nhà trương yêu cầu học như ngoại ngữ thứ 2 ngoài TA)

Dạy kèm tại đg số 1, Phường 5                      Quận 8
Mức lương 2b x 90 x 300k/b  
Số buổi / tuần 2b x 90 
Thời gian trống T3, 5 và 6 buổi sáng; T 2, 4, 6, 7 và CN từ hoặc sau 18g. Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT099111

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh lớp 12 trường Trung học thực hành Đại học Sư phạm
Môn dạy Vật Lý 
Dạy kèm tại đường số 6, KDC Phước Kiển A, phường Tân Hưng                                   Quận 7
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T57 từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT099101

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
HS  trường Marie Currie
Môn dạy Ngữ văn
Dạy kèm tại  đg Phổ Quang, phường 2         Tân Bình
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T26 buổi sáng
Tìm gia sư Giáo viên nữ đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089523

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh Trường Trung học Phổ thông Củ Chi
Môn dạy  ANH
Dạy kèm tại đường Nhuận Đức ấp Bàu cấp xã Nhuận Đức                              huyện Củ Chi
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần  2b x 90'  
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

 
Mã lớp: MT089522A

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh Trường Trung học Phổ thông Củ Chi
Môn dạy  HÓA 
Dạy kèm tại đường Nhuận Đức ấp Bàu cấp xã Nhuận Đức                              huyện Củ Chi
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần  1b x 180'  
Thời gian trống T7CN cả ngày chọn 1b. ( giáo viên đăng ký xin ghi rõ lịch trọn dạy vào mục mô tả thêm để Trung tâm tiện sắp xếp)
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT089522H

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh Trường Trung học Phổ thông Củ Chi
Môn dạy  Toán 
Dạy kèm tại đường Nhuận Đức ấp Bàu cấp xã Nhuận Đức                              huyện Củ Chi
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần  1b x 180'  
Thời gian trống T7CN cả ngày chọn 1b. ( giáo viên đăng ký xin ghi rõ lịch trọn dạy vào mục mô tả thêm để Trung tâm tiện sắp xếp)
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089522T

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh  trường Nguyễn Công Trứ
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại đg Nguyễn Văn Dung phường 6   Gò Vấp
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 19g30 chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089521

Đã giao

 
Gia sư lớp
Lớp 11
Hs  học lớp thường trường Trần Đại Nghĩa
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại cc An Khang, đg Thái Thuận, phường An Phú                                          quận 2
Mức lương
 1.400.000 đ sinh viên giỏi
 2.400.000 đ   Giáo viên
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 17g. Chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên hoăc sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT089520

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh  trường Võ Trường Toản
Môn dạy Hóa 
Dạy kèm tại TA 16 (TA 32), Trần Thị Cờ phường Thới An                                          quận 12
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T235 từ sau 18g; CN cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089512

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh Trường Trần Phú
Môn dạy Lý 
Dạy kèm tại đường Hồng Lạc Phường 11      Tân Bình
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T27 từ sau 14g đến trc 17g; CN cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089505

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên
Môn dạy  TOÁN
Dạy kèm tại  đường Cộng Hòa phường 4     Tân Bình
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Sx 2b ban ngày trong trong khoảng thời gian từ 10g đến trước 16g
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089504T

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên
Môn dạy  ĐỊA LÝ
Dạy kèm tại  đường Cộng Hòa phường 4     Tân Bình
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Sx 2b ban ngày trong trong khoảng thời gian từ 10g đến trước 16g
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT089504Đ

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 12
Học sinh học hệ giáo dục thường xuyên
Môn dạy  Lịch sử
Dạy kèm tại  đường Cộng Hòa phường 4     Tân Bình
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Sx 2b ban ngày trong trong khoảng thời gian từ 10g đến trước 16g
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089504S

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
Học sinh Trường Trung học phổ thông Tân Bình
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường Tân Sơn Nhì phường Tân Sơn Nhì                                           quận Tân Phú
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T35 sáng từ sau 8g 
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089501

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10 
HS trg Hùng Vương
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường 46 phường 10                quận 6
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T245 từ hoặc sau 18g; T467 buổi sáng. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089444

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
2 hs sinh đôi trường Long Thới
Môn dạy
Dạy kèm tại
Nguyễn Văn Tạo ấp 2, xã Long Thới 
                                                       Nhà Bè
Gần ngay trường cấp 3 Long Thới 
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g;  T7CN cả ngày. 
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT089441L

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 10
2 hs sinh đôi trường Long Thới
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại
Nguyễn Văn Tạo ấp 2, xã Long Thới 
                                                       Nhà Bè
Gần ngay trường cấp 3 Long Thới 
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g;  T7CN cả ngày. 
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT089441T

Đã giao

Liên kết website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Chat Tư vấn học
Chat Tư vấn dạy

(028) 3890 8900

 08  3890 8900

 

Quảng cáo
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  1215
 Hôm qua:  2888
 Tuần trước:  24364
 Tháng trước:  133017
 Tất cả:  7232933

GIA SƯ MINH TÂM  

    

Địa chỉ : 

 

 VP chi nhánh quận 6:                                   53 đường 74, phường 10, quận 6, TP HCM.

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận 6)

                                                                           

 VP chi nhánh quận 12:                                  287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM

                                                                            Chung cư Tecco Green Nest, block 3, căn hộ TM04 (tầng trệt)

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh Quận 12)

 

VP chi nhánh quận Thủ Đức:                         34 đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận Thủ Đức)

 

Điện thoại                                       (028) 3890 8900 - 012 3890 8900

 

Hotline (24/7)                                08 68908900 - 0909368900

 

Email                                                giasu.minhtam@yahoo.com

 

Website                                            www.giasuminhtam.com

 

 

 

 

Thiết kế website www.webso.vn